Մարտի 16-ից 20-ը երաժշտական ուսումնական պարապմունքի առցանց ուսուցման արդյունքներ. Միջին դպրոց

Մարտի 16-ից 20-ը երժշտական ուսումնական պարապմունքի` նախապես հրապարակված առցանց ուսուցման նախագծի արդյունքները ներկայացնում են Միջին դպրոցի սովորողներ`

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s