Նախագիծ. «Կրթական փոխանակումներ Փարիզում»

Նախագիծ.   «Կրթական փոխանակումներ Փարիզում»

Նպատակ.  

  • Ազգային մշակույթի յուրացում
  • Ազգային պարերգերի, ծեսերի,  ծիսական երգերի տարածում` Փարիզի Հայ համայնքում

Խնդիրներ

  • Պարերգերի, ծեսերի, ծիսական խաղերի,  երգերի ուսումնասիրություն
  • Սովորողների տարիքային խմբին համապատասխան պարերգերի, ծիսական երգերի ընտրություն
  • Դասաժամերի ընթացքում` ուսուցանում, կատարում

Մասնակիցներ

5-ից 15 տարեկան սովորողներ

Աշխատանքի կազմակերպման ձևը

Խմբային

Ժամկետ

Փոտրվարի 19-ից 23

Ընթացք

  • Սովորողների տարիքային խմբին համապատասխան ազգային ծեսերի, պարերգերի, ծիսական խաղերի, երգերի ուսումնասիրություն,  ընտրություն, ուսուցանում, կատարում
  • Դասերի ընթացքի, երգերի, պարերգերի, խաղերի տեսագրություն, տեսադասերի պատրաստում

Արդյունք

  • Սովորողը կիմանա ազգային ծեսերի, ծիսական սովորույթների,ծիսական երգեր, պարերգեր
  • Կկարողանա կատարել և տարածել ազգային ծեսերը, երգն ու պարը
  • Գտնվելով հայրենիքից դուրս` մոտ կկանգնի ազգային մշակույթի արմատներին, կլինի այն կրող և փոխանցող

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s