Կոմիտասյան նոր պարերգի ուսուցում. «Ակներ» և Հյուսիսային դպրոց

Նախագիծ՝ Մայիսյան 17-րդ ամենամյա հավաք

Ենթանախագիծ՝ Կոմիտասյան նոր պարերգի ուսուցում Հյուսիսային դպրոցում

Մասնակիցներ`Ավագ դպրոցի «Ակներ» ազգային երգ ու պարի համույթ (Ղեկավար` Աննա Երիցյան), Հյուսիսային դպրոցի 4-5-րդ դասարանցիներ (Երաժշտության դաստիարակ`Հասմիկ Մաթևոսյան), հյուրեր

Անցկացման օրը, ժամը` Մայիսի19, ժամը 11:00

Նպատակը`«Սերունդների հանդիպում», «Սովորող սովորեցնող», «Պարերգերի ուսուցում» նախագծերով կրթահամալիրի տարրատարիք սովորողների հանդիպում, ավագ սերունդի սովորողների կողմից յուրացված ուսումնական նյութի (ազգային երգերի, պարերգերի) ներկայացում, ուսուցանում, փոխանցում, յուրացում, տարածում

Անցկացման վայրը՝ Հյուսիսային դպրոց՝ «Արտասահման»

Արդյունքում` Ազգային նոր պարերգերի իմացում, պահպանում, տարրատարիք սովորողների կողմից կրթական փոխանակումների իրականացում, նոր նյութերով փաթեթների ստեղծում, տարածում

Ծրագրում`

Կոմիտասի գրառած Նոր պարերգի ուսուցում կրթահամալիրում

«Երկինքն ամպ է, հովն անուշ»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s