Երգեր

Սեւ գյուլի
Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,
Ծիծեռնակի բունը, ծիծեռնակի բունը, 

Էրթամ կայնեմ շեկո յարիս դուռը, 

Էրթամ կայնեմ շեկո յարիս դուռը,
Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:
Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,
Ամպել է, թոն չի գա, ամպել է, թոն չի գա, 

Յարըս ընչի սարերեն տուն չի գա, 

Յարըս ընչի սարերեն տուն չի գա:
Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,
Կաքավ կայնե քարին, կաքավ կայնե քարին, Սիրտըս կրակ ընկավ անուշ խաղեդ, 

Սիրտըս կրակ ընկավ անուշ խաղեդ:
Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:
Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,
Հանդի զով շաղերը, հանդի զով շաղերը, 

Յարիս տարեք իմ սրտի բարեւը,
Յարիս տարեք իմ սրտի բարեւը:

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,
Յարըս ալ ծաղիկ է, յարըս ալ ծաղիկ է, 

Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկն է, 

Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկն է:
Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:

Խորոտ էր, կոլոտ էր


Խորոտ էր, կոլոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Խորոտ էր, կոլոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:


Իմ խորոտ, իմ սիրուն,

Հազար էրնեկ քո տիրուն:

Իմ խորոտ, իմ սիրուն,

Հազար էրնեկ քո տիրուն:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:
Ալամ աշխարհ վկա,

Քեզեն լավը չի ճարվի:

Ալամ աշխարհ վկա,

Քեզեն լավը չի ճարվի:
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:
Յարիս դրի ճամփան,

Ափսո՜ս, չասի իրան բան:

Յարիս դրի ճամփան,

Ափսո՜ս, չասի իրան բան:
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:
Հենց ծագի արեւը,

Քեզի ղրկեմ բարեւը,

Հենց ծագի արեւը,

Քեզի ղրկեմ բարեւը:
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,

Առնեմ, ելնեմ վերեւը:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,

Առնեմ, ելնեմ վերեւը:
Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:
Ախչի, անունդ Արմիկ,

Խալըդ՝ սեւ, թուշըդ՝ կարմիր:

Ախչի, անունդ Արմիկ,

Խալըդ՝ սեւ, թուշըդ՝ կարմիր:

Կռունկ հոպ տուր ու թռի

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Կռունկն ընկավ կալերը, 

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կտրավ սազիս թելերը, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Կամաց քշեք սելերը, 

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կապեմ չուխուս թելերը, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Ա՜յ տղա, պարի մեջը, 

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Ես եմ քո խաղի մեջը, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:
Սարեն ես գամ, ձորեն՝ դու, 

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Պագըմ ես տամ, էրկուս՝ դու,

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի, 

Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:

Նարմ նանայ

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

1.Գնա, գնա, հետ քեզի գամ

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Հետ քու ուլունքի ձենին գամ

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

Փարչիկ լցնեմ ու քեզի տամ

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Անուշ պագիկ առնեմ, ետ գամ

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

2. Քեզի մեռնեմ, պստիկ լուսնակ

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Ուստից կուգաս մենակ-մենակ

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

Ծառ եմ տնկել, քեզ նմանակ

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Խաղող բռնենք սև ու սպիտակ

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

Նարմ նանայ, սիրուն աղջիկ,

Նարմ նանայ, մարալ աղջիկ:

Հոյ, Նարե

Հո՜յ Նարե, անձրև էկավ շաղալեն,
Ջա՜ն Նարե, թուփ ու տերև դողալեն,
Հո՜յ Նարե, հրեն էկավ իմ աղբեր,
Ջա՜ն Նարե, ալ ձին տակին խաղալեն:

Հո՜յ Նարե, կայնել ես վարդի հովին,
Ջա՜ն Նարե, քամին տա ծոցիդ մովին,
Հո՜յ Նարե, երեսիդ շողին մեռնեմ,
Ջա՜ն Նարե, աչքերիդ կապույտ ծովին:

Հո՜յ Նարե, ջաղացս՝ պատիկպատիկ,
Ջա՜ն Նարե, աչքերդ՝ նռան հատիկ,
Հո՜յ Նարե, ամեն քեզի տեսնելիս,
Ջա՜ն Նարե, հա՛մ Համբարձում, հա՛մ Զատիկ

Հոյ Նար, նար

1.Այ աղջիկ, գոտիկ չունեմ,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար,

Թուշըդ դեմ արա, պաչեմ,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Արի, սելով սար տանեմ,

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,

Չուզողի աչքը հանեմ,

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար:

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

2.Սար կը տանես, այ տըղա,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար,

Հետըդ ինձ տուն կը տանես,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Մեր գեղի միջով տանես,

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,

Չուզողի աչքը հանես,

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար:

Հոյ նար նար, հոյ նար, հոյ նար,

Հոյ նար նար, հոյ նար, նար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s