«Դյուցազնապատում»․ «Ազգային խաղեր»

Նախագիծ՝
Դյուցազնապատում

Ենթանախագծեր՝
Դավիթի ամուսնությունը,  «Ազգային խաղեր»

Նպատակը՝  Էպոսի հանրայինացում

Ընթացք՝

  • Ազգային խաղերի ուսումնասիրում
  • Ուժային խաղերի  ընտրություն, ուսուցանում, ներկայացու
  • Ուժային խաղերի փաթեթի ստեղծում

Արդյունքում՝

  • Ազգային խաղերի տեղեկատվական փաթեթների ստեղծում
  • Ազգային խաղերի տեսադասերի ստեղծում, տարածում

Տեղեկատվության աղբյուրներ՝

  1. Վ․ Բդոյան- «Ազգային Խաղեր»
  2. Վ․ Բդոյան- «Հայ ազգագրության համառոտ ուրվագիծ»

Համակարգումը և փաթեթների ստեղծումը ՝ Աննա Երիցյան և  Ավագ դպրոցի «Ակներ» համույթ

l-iLCjxBPLHD

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s