Մարտի 2-ից 6-ը՝ առցանց ուսուցման նախագիծ․ Ավագ դպրոց

Առարկա՝ Պարերգ

Մասնակիցներ՝  Ավագ դպրոցի սովորողներ

Ունկնդրման նյութեր՝

Ապաշխարհության շարական, Մեսրոպ Մաշտոց Vդար

Անկանիմ Առաջ ի Քո

Անկանիմ Առաջի Քո, Եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց.
Մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուս իմ առաջի Քո որպէս պոռնիկն.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ,
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

  

Քաղհանի երգ
  Կոմիտաս

Գարնան գութան հանեցի,
Յա՛ր, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
Արտը բամբակ ցանեցի,
Սոնա՛ յար, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
Ամառ եկավ, քաղն ելավ,
Յա՛ր, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
Քաղհանավոր ճարեցի,
Սոնա՛ յար, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
Քաղհան կանեմ հո՝ բարով,
Տոլմա կեփեմ բիբարով,
Աշնան անի լավ օրեր,
Բամբակ քաղեմ նուբարով:
Բեռնեմ սայլը, սար հանեմ,
Սար հանեմ ու տուն տանեմ,
Դուրս գա չարի չար աչքը,

Ձմեռ հանգիստ օր անեմ:

Գորանի

Աշուն էր, թորգած ին ղոչեր,
Ձուն թալեր, զգետին նըխշեր։Յար է հայ, յար է լո,
Յարըմ գորանի։Ըդ անդեր Մըշու դաշտ
Հինգ հարիր գեղ էր,
Մեղրագետու ջուր լը
Հինընդու դեղ էր։

Ալաշկերտ, Մանազկերտ
Բարձան ու գացին,
Մուշ ու Բուլանուխ
Նստան ու լացին։

Էս տարվա տարին
Ցորեն էր գարին,
Էրթամ ու հասնիմ
Իմ խորոդ յարին։


Ընթերցանության նյութեր՝

Գորանի պարերգի մասին

Գորանիները վշտի պարեր են՝ կապված հասարակական կամ տարերային աղետները ողբալու հետ։


Առաջադրանք՝

Ունկնդրել, ընթերցել ուղարկված նյութերը,  սովորել ու պատրաստել  տեսանյութ կամ ռադիոնյութ, որտեղ կարտացոլվի տրամադրված նյութը՝ ձայնագրության կամ տեսանյութի  տարբերակով

Տեսանյութերի, ձայնագրությունների ուղարկման էլ հասցե՝   

a.yeritsyan@mskh.am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s