Երգուսուցման պարապմունքների երգերի բառեր․ Միջին դպրոց

 

 

«Նինմնինմ»

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

 

 

Կանաչ արտը հաց տարա, հո՜յ, աման,

Յարիս տեսա, ետ դառա, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

 

 

Դընգի քարը կլոր է, հո՜յ, աման,

Ճամփեն օլոր  մոլոր է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

Նինըմ, նինըմ, նինարե, հո՜յ, աման,

Յարիս բոյը չինար է, թո՜յ, աման:

 

 

 

 

«Բոբիկ ջուր մի էրա» 

 

 

Թագվորագովք

Ծառ խնկենին որ ծաղկեցավ,

Թուփն ու տերև բոլորեցավ,

Թագվոր աթոռք ուրախացավ,

Խերն ու բարին մըր թագվորին,

Խերն ու բարին մըր թագվորին:

 

Ծառ բալենին որ ծաղկեցավ,

Սուրբ խաչ վըրեն որ բազմեցավ,

Թագվոր աթոռք ուրախացավ,

Խերն ու բարին մըր թագվորին,

Խերն ու բարին մըր թագվորին:

 

 

«Կռունկ, հոպ տուր ու թռի»

Կըռունկ ջան, արի, արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

 

Կըռունկ ձախ թևին արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի, 

Կըռունկ աջ թևին արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Կըռունկ սարերով արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի

Գընա արի, ման արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

 

Կըռունկ ջան, արի, արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

Կըռունկ ջան, արի, արի,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

 

Ցոլա ամպերի տակին,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի,

Ծաղիկ  ծառների տակին,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի,

Կըռունկ, գարնան արևին,

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի,

Էկար մըտար մեր այգին:

Կըռունկ ծափ տու ու թըռի:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s