«Սեբաստացու օրեր», Կրթահամալիրի 30 ամյակ. Միջին դպրոց

Համագործակցային նախագիծ` Միջին դպրոց

Մասնակիցներ` Միջին դպրոցի 6-րդ (Կազմակերպիչ` Ռիմա Երեմյան), 7-րդ (Կազմակերպիչ` Վարդուհի Հայրյան), 8-րդ (Կազմակերպիչ` Գոհար Եղոյան) դասարանների սովորողներ

Խմբավարներ` Լուիզա Քեշիշյան (6,7-րդ դաս.), Աննա Երիցյան (8-րդ դաս.)

Նվագակցող` Լիլիթ Առաքելյան

Նպատակը` նոր երգչախմբային երգերի ուսուցանում, տարածում, սովորողների երաժշտական ճաշակի զարգացում, երգչախմբային արվեստի ծանոթացում, ստեղծագործական երևակայության զարգացում

Խնդիրներ`

Երգի ընտրություն

Ուսուցանում

Խմբակային փորձերի կազմակերպում

Արդյունքը` Երգչախմբային ստեղծագործությունների նյութի յուրացում, ինտոնացիոն մաքուր երգի մշակում, նվագակցությամբ երգեցողության հմտությունների տիրապետում, դասարանական երգչախմբերի ձևավորում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s