Աշտարակում Իսկական հարսանիքի երգեր, ասիկներ, մաղթանքներ

Ծառս ծաղկեցավ

Ծառս ծաղկեցավ,

Ծաղկեցավ արդ կայնեցավ,

Կանաչ ու կարմիր`

Մեր թագավորն էր:

Ծաղիկ բացվեցավ,

Բացվեցավ արդ ծաղկեցավ,

Անթառամ ծաղիկ`

Մեր թագուհին էր:

Հարսանեկան մոմերով պարերգ

Ելել ես կայնել ես դուսը,

Ուսեդ վար գցել ես հուսդ,

Երեսեդ կաթե գը լուսը,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ:

Բարակ մեջքիդ քիրման շալը,

Դու գը լմանիս դույնի մալը,

Չես հարցնե յարիդ հալը,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ:

Դու կայնել ես յանա-յանա,

Քամին զանա` դոշդ բանա,

Թոնն երեսիդ դանա-դանա,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ,

Կայնե ֆիդան բոյիդ մատաղ:

Ասիկներ, մաղթանքներ

Էրթանք բերինք ջուխտըմ կաքավ,

Որ գա գովե ծառըն ծաղկեր,

Հարսն ու փեսան ծառ տնկեցին,

Եկեք գովենք` ծառըն ծաղկեր:

Հարսնառի եկանք խունկով ու մոմով,

Եկանք հա եկանք դավուլ- զուռնայով,

Մեր ձեռին կանաչ տերևներ դալար,

Անթառամ ծաղկի պսակ ենք բերել:

*********************************************

Մի թափիր թեր, թափելու եմ ես,

Ղարիբ օտար երկրում կորելու եմ ես,

Շեն անա, շեն բաբա, տուն չեն եղնի,

Ես կերթամ, տեղդ շեն եղնի:

*********************************************

Զչամիչ մաղով մաղեցին,

Հարսի փեշեր լզրեցին,

Զղարիբ ճամփայ դրեցին,

Շեն օջախ մաղթեցին:

*******************************************

Ելիր դու մեյդան մերը աղջկա,

Քու լացն ու շիվան մըզի հիչ դուր չի գա,

Եկերինք խինդով, երթինք ծիծաղով,

Երգով ու պարով, դավուլ-զուռնայով:

*********************************************

Արեգակը նոր շաղեշաղ,

Այն Թագուհին էր,

Լուսնյակ, նոր սարն ելավ,

Այն Թագավորն էր:

**************************************************

Էրթամ բերիմ զույգըմ կաքավ,

Որ գա գովը` ծառն ծաղկեր:

Հարս ու փեսան ծառ տնկեցին,

Եկեք գովենք` ծառըն ծաղկեր:

******************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s