Համբարձման ճամփորդություն. Նախապատրաստական փորձերի ծրագիր

Անցկացման օրերի բովանդակություն

Օր` մայիսի 14

Ժամը` 16:00-16:45

Վայրը` Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

Ծրագրում`

Ծիսական երգեր

Վիճակի երգ

Մանի ասեմ ու շարեմ, 

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

Ծաղիկ ունեմ նարընջի,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Տըղա, վեր արի փընջի,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

 

Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

 

Ծաղիկ ունեմ` ալա յա,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Ալա չի, ալվալա յա,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

 

Արևը կամարկամար,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Կապել ես ոսկե քամար,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

 

Սարեն կըգա ձիավոր,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Մեր տունը չարդախավոր,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

 

Հըրես եկավ իմ աղբեր,

Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,

Երեք օրվա թագավոր,

Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

Համբարձման անուշ գիշեր է

Սարի գլխին ամպը ցոլաց,

Համբարձման անուշ գիշեր է,

Վարդի թփին ցողը մնաց,

Իմ յարի նխշուն թշերը:

 

Համբարձման անուշ գիշեր է,

       Իմ յարի նխշուն թշերը,

       Իմ յարի նխշուն թշերը,

       Համբարձման անուշ գիշերը:

 

Երգդ երգե հոտաղ տղա,

Համբարձման անուշ գիշեր է,

Պար եմ բռնե, հետս խաղա,

Իմ յարի նխշուն թշերը:

 

Մեր սարերի սիրուն ծաղիկ,

Համբարձման անուշ գիշեր է,

Սիրտս մտար հատիկհատիկ,

Իմ յարի նխշուն թշերը:

 

Վանքի ձորում ծաղիկ շատ կա,

Համբարձման անուշ գիշեր է,

Հորոտմորոտ, նարգիզ, լալա,

Իմ յարի նխշուն թշերը:

Օր` մայիսի 15

Ժամը` 16:00-16:45

Վայրը` Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

Ծրագրում`

 • «Սեբաստիո» (Պար)
  «Բուլուլ» (Պար)
  Ֆրանսերեն լեզվի տարրական հաղորդակցման ուսուցում

Օր` մայիսի 16

Ժամը` 16:00-16:45

Վայրը` Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

Ծրագրում`

  Ֆրանսերեն լեզվի տարրական հաղորդակցման ուսուցում
  Ֆրանսերեն երգեր

Je m’baladais sur l’avenue le coeur ouvert à l’inconnu

Ժըմ բալադե սյուղ լավընյու լե քյող ուվեղ ալընկօնյու

J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui

Ժավե անվի դը դիղ բօնժուղ ա նըմպօղտ քի

N’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi

Նըմպօղտ քի էսըֆյու տուա ,ժը տե դի նըմպօղտ քուա

Il suffisait de te parler, pour t’apprivoiser

Իլ սյուֆիզե դը տը պաղլե,պուղ տապղիվուազե

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Օ շանզե լիզե

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Օ սօլեի սու լա պլուի ,ամիդի ու ամինուի

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Իլ ի ա տու սը քը վու վուլե օ շանզելիզե

Tu m’as dit “J’ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous

Տյու մադի Ժե ղանդեվու դանզ ընսուսօլ ավեկ դե ֆու

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin”

Քի վիվ լա գիտաղ ալա մըն,դյու սուաղ օ մատըն

Alors je t’ai accompagnée, on a chanté, on a dansé

Ալօղ ժը տե ակօմպայնե,օն աշանտե,օն ա դանսե

Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser

Է լօն նա մեմ պա պանսե ասամբղասե

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l’avenue

իեղ սուաղ դյոզ ընկոնյու է սը մատըն սյուղ լավենու

Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit

Դյոզ ամուղո տուտ ետուղդի պաղ լա լօնգ նյուի

Et de l’Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes

Է դը լետուալ ալա կօնկօղդ ,ըն օղկեստղը ա միլ կօղդ

Tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour

Տու լեզ ուազօ դյու պուան դյու ժուղ շանտ լամուղ

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Օր` մայիսի 17

Ժամը` 16:00-16:45

Վայրը` Երաժշտության ուսումնական կենտրոն

Ծրագրում`

Երգեր

 • «Ծառս ի ծաղկեցավ»
 • «Համբարձում յայլա»
 • «Հմբարձման երկուշաբթի»

3 comments

 1. […] Մայիսի 24-ից հունիսի 4-ը սեբաստացիների 11 հոգուց կազմված նախագծային խմբով մեկնում ենք Փարիզ` «Համբարձման ծեսը» միասին անցկացնելու համար: Ըստ նախագծի արդեն մեկնարկել են նախապատրաստական փորձերը: […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s