Տավուշի հյուսիս արևելյան շրջանների մշակույթ

Նախագիծ` Տավուշի հյուսիս արևելյան շրջանների մշակույթ

Նպատակը` Տավուշի մարզի սահմանամերձ և քիչ ուսումնասիրված գյուղերի մշակույթի ուսումնասիրում, տեղեկատվական նոր փաթեթների ստեղծում, տարածում

Խնդիրներ`

  • Աշխատանքային խմբի ձևավորում
  • Առկա գրականության ուսումնասիրում
  • Գյուղերի ընտրություն
  • Պաշտամունքային կոթողների ուսումնասիրում
  • Համայնքային տոների, սովորույթների ուսումնասիրում
  • Գյուղատնտեսական և մասնագիտական ուղղվածությունների ուսումնասիրություն
  • Եկեղեցի-ծես կապի ուսումնասիրում
  • Ազգային երգի, պարի, խաղերի ուսումնասիրում
  • Նոր տեղեկատվական փաթեթների ստեղծում, տարածում

Ժամանակահատված` 2019թ. Փետրվարից 2019թ. սեպտեմբեր

Մասնակիցներ` Նախագիծը համակարգող աշխատանքային խմբի անդամներ, հետազոտական աշխատանքների ընթացքին` ըստ ծրագրի նախատեսված հաստատությունների անդամներ, անհատներ

Ընթացք` Հարցազրույցներ և համագործակցային-հետազոտական աշխատանքներ տարածաշրջանի բնակիչների հետ, այցելություն նախագծով որոշված գյուղերի պատմամշակութային կոթողներ, տեղեկատվական նյութերի հավաքագրում, ամփոփում, հաշվետվության ներկայացում

Անհրաժեշտ իրեր` Տեսաձայնագրող սարքավորումներ, գյուղերում կեցության համար առաջին անհրաժեշտության իրեր

Բյուջե` Սեփական միջոցներով

Արդյունք` Տավուշի մարզի հյուսիսարևելյան շրջանի գյուղերի մշակույթի ճանաչում, նոր տեղեկատվական նյութերի ստեղծում, տարածում, դրանց միջոցով ազգապահպանություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s