Ազգային խաղեր

Նախագիծ  «Ազգային խաղերի ուսուցում»

Նպատակը – Ազգային  խաղերի ուսուցում, «ազգային խաղ» հասկացության ճանաչում, իմացում

Խնդիրներ`

Խաղերիի ընտրություն, տեղեկատվության տրամադրում, ցուցադրում,ուսուցանում

Ընթացք` Ներկայացնել, թե  ինչ ասել է «ազգային խաղ»: Կատարել խաղերի ընտրություն, այնուհետև  տրամադրել տեղեկատվություն կոնկրետ ուսուցանվող, ներկայացվող խաղերի մասին: Կարևոր  է նաև  տվյալ ժամանակաշրջանի մասին ինֆորմացիայի տրամադրումը , քանի որ այդ փուլի պատմական իրադարձություններին ծանոթանալն  ու ծիսական սովորույթների մասին իմացությունը   կարող է ավելի լավ պատկերացում և տպավորություն թողնել խաղերի ուսուցման գործընթացում:

Արդյունք `

Ազգային խաղերի իմացում, կատարում, ազգային ինքնության պահպանում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s