Հոկտեմբերի 18-ի պարի ուսումնական պարապմունքը Միջին դպրոցի 8-4 դասարանում

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի երևանյան երգերի ուրախ լիցքերը ստացած` Միջին դպրոցի 8-4 դասարանի սովորողների հետ ունեցանք պարի ուսումնական այսպիսի պարապմունք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s