ՖՐԱՆՍԵՐԵՆՈՎ ՏՈՆԱԿԱՆ ԵՐԳ

Vive le vent վիվ լը վան

Sur le long chemin սյուղ լը լոն շմեն

Tout blanc de neige blanche տու բլան դը նեժը բլանշ

Un vieux monsieur s’avance ըն վիո մսյո սավանս

Avec sa canne dans la main ավեք սա կանը դան լա մեն

Et tout là-haut le vent է տու լաօ լը վան

Qui siffle dans les branches քի սիֆլը դան լե բղանշ

Lui souffle la romance լյուի սուֆլը լա ղոմանս

Qu’il chantait petit enfant : քիլ շանտէ փթիթ անֆան

Refrain:2 fois կրկներգ 2 անգամ

Vive le vent, vive le vent վիվ լը վան, վիվ լը վան

Vive le vent d’hiver վիվ լը վան դիվեղ

Qui s’en va sifflant, soufflant քի սան վա սիֆլան, սուֆլան

Dans les grands sapins verts… դան լէ գղան սապեն վեղ

Oh ! Vive le temps, vive le temps օ, վիվ լը տան, վիվ լը տան

Vive le temps d’hiver վիվ լը տան դիվեղ

Boule de neige et jour de l’an բուլ դը նեժ, ժուղ դե լան

Et bonne année grand-père… է բոն անէ գղան պեղ

Vive le vent, vive le vent վիվ լը վան, վիվ լը վան

Vive le vent d’hiver վիվ լը վան դիվեղ

Qui s’en va sifflant, soufflant քի սան վա սիֆլան, սուֆլան

Dans les grands sapins verts… դան լէ գղան սապեն վեղ

Oh ! Vive le temps, vive le temps վիվ լը տան, վիվ լը տան

Vive le temps d’hiver վիվ լը տան դիվեղ

Boule de neige et jour de l’an բուլ դը նեժ, ժուղ դե լան

Et bonne année grand-père… է բոն անէ գղան պեղ

Թարգմանություն

Կեցե քամին

Երկար ճանապարհով

Ձյունով պատված

Մի ծերուկ է առաջ գալիս

Իսկ քամին ճյուղերի միջեվ

Շշնջում է մի մեղեդի,

Որ փոքրիկ երեխան է երգում

Կրկներգ

Կեցե քամին, Կեցե քամին

Կեցե ձմեռային քամին

Որը փչելով ու սուրելով

Գնում – ցալիս է կանաչ, մեծ

Եղևնիների միջով

Օ, Կեցե եղանակը, Կեցե եղանակը

Կեցե ձմեռային եղանակը

Ձնագունդ, ամանոր

և շնորհավոր նոր տարի

Vive le vent (sous-titré en français)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s