Վրացերենով տոնական երգ

Ձմեռային երգ
Սիզմրադ վնախե գարեթ թովդա
Մագրամ սուլ ար ցիոդա,
Թեթրի ցիդան փիփքիս նացվլադ
Կամփետեբի ցիոդա:
Էզոշի շեմոմեգեբեն
Մոսեիրնե ծղվիլեբի,
Կամփետեբիս ճամիսագան
Շավի հքոնդաթ կբիլեբի:
Կրկներգ
Գարեթ թովդա թովդա թովդա
Մագրամ սուլ ար ցիոդա,
Թեթրի ցիդան փիփքիս նացվլադ
Կամփետեբի ցվիոդա /2
Լիմոնաթշի բանաոբդա
Ցիցքնա չիտի ղաբուա,
Պատարեբմա գաակեթես
Շոկոլադիս բաբուա,
Մամալոս դաաճենեբդնեն
Նիկուշամ դա Թամրիկո,
Չվենի Մուրաց գարեթ իկո
Խեփիթ էզո աիկլո:
Կրկներգ
Գարեթ թովդա թովդա թովդա
Մագրամ սուլ ար ցիոդա,
Թեթրի ցիդան փիփքիս նացվլադ
Կամփետեբի ցվիոդա /2
Նետա մարթլա թու ախդեբա
Ուցնաուրի սիզմարի,
Կամփետեբս ռոմ վիղաց աբնեվս
Մացոդինա վին արիս,
Անգելոզի մոմեպարա
Ձիլշի սախեմցինարի,
Ալբաթ միտոմ դամեսիզմրա
Տկբիլի տկբիլի սիզմարի:
Կրկներգ
Գարեթ թովդա թովդա թովդա
Մագրամ սուլ ար ցիոդա,
Թեթրի ցիդան փիփքիս նացվլադ
Կամփետեբի ցվիոդա /2

კანფეტების თოვლი ბასტი ბუბუ ლიზი დონაძე kanfetebis tovli lizi donadze

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s