ԻՇՈՒ ԴՆՉԻԿ

Իշու դնչիկ, երկու փնջիկ,

Հոշ, տրանինա, նա-նա,

Մին Վարդենիկ, մին Սմբուլիկ,

Չոշ տրանինա, նա-նա:

 

Զ՚ էշ քաշեցին ի հրապարակ,

Հոշ, տրանինա, նա-նա,

Ժողովեցան շուրջ բոլորակ,

Չոշ, տրանինա, նա-նա:

 

Ժողովեցան շուրջ բոլորահ,

Հոշ, տրանինա, նա-նա,

Ետու նման ճոխ կարկանդակ,

Չոշ, տրանինա, նա-նա:

 

Ժողովեցան շուրջ բոլորակ,

Հոշ, տրանինա, նա-նա,

Ետու նման ճոխ կարկանդակ,

Չոշ տրանինա, նա-նա:

Մեծարեցին արքայանաաաալ,

Չոշ, տրանինա, նա-նա:

 

Զՙ էշ քաշեցին թոնրո բերան,

Զՙ գլուխ էդին խաշ ու կերան,

Զՙ էշ քաշեցին թոնրո բերան,

Զՙ գլուխ էդին խաշ ու կերան:

Զՙ գլուխ էդին խաշ ու կերան:

 

Զՙ օծ սատարին սուն ու կերան,

Զՙ օծ սատարին սուն ու կերան,

Զՙ կաշին թմբուկ դափ-դրնգան,

Զՙ կաշին թմբուկ դափ-դրնգան,

Հոշ տրանինա, նա-նա:

 

Զՙ էշ քաշեցին թոնրո բերան,

Զՙ գլուխ էդին խաշ ու կերան,

Զՙ օծ սատարին սուն ու կերան,

Զՙ կաշին թմբուկ դափ-դրնգան,

Պար բռնեցեք զ ՙթմբկի հարցեք:

 

Իշու դնչիկ – Ակունք, Ishu dnchik – Akunq

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s