ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԵՐԳԵՐ

            Հանինա, նինա

 Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա ես ու դու:

Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա վառա ես:

Դու պզդիկ էս բարով մեծնաս,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա ես ու դու:

Խորոտիկ նոր հարս դառնաս,
Ջանինա, նինա, նինա,
Ջանինա վառա ես:

Քու հեր չուզե քիզ կարգե,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա ես ու դու:

Խաբար չի զիս կմորթե,
Ջանինա, նինա, նինա,
Ջանինա վառա ես:

Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա ես ու դու:

Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա, նինա, նինա,
Հանինա վառա ես:

Դոնի յար

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տուն ձեր տուն մոտիկ-մոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Իջնինք բախչեն քաղինք խոտիկ,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Մեր տան առաջ առու հանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Ձեր տան առաջ ռեհան ցանած,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար,
Դոնի, դոնի, դոնի յարե,
Հալեյ դոն, դոնե յար:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s