Նախագիծ «Պարերգերի ուսուցում»

Նախագիծ  «Պարերգերի ուսուցում»

Նպատակը – Ազգային  երգ ու պարի միասնական կատարման ուսուցում, «պարերգ» հասկացության ճանաչում, իմացում

Խնդիրներ – Լսարանի՝ ազգային երգ ու պարի մասին իմացության ճշտում
Պարերգի ընտրություն, տեղեկատվության տրամադրում, ցուցադրում,ուսուցանում

Ընթացք
–  Ներկայացնել, թե  ինչ ասել է «պարերգ»: Կատարել պարերգի ընտրություն, այնուհետև  տրամադրել տեղեկատվություն կոնկրետ երգի և պարի մասին: Կարևոր  է նաև  տվյալ ժամանակաշրջանի մասին ինֆորմացիայի տրամադրումը , քանի որ այդ փուլի պատմական իրադարձություններին ծանոթանալն  ու ծիսական սովորույթների մասին իմացությունը   կարող է ավելի լավ պատկերացում և տպավորություն թողնել պարերգի ուսուցման գործընթացում: Սովորեցնել երգը, յուրացնել երգի ռիթմիկ պատկերը, այնուհետև սովորեցնել պարի շարժումները, որից հետո միասին մի քանի անգամ կատարելով փորձել տիրապետել պարերգին:

Արդյունք – Պարերգերի իմացում, կատարում, ազգային ինքնության պահպանում:

5 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s