Հո՜յ Նար /շարք

Հո՜յ Նար, Նար,  հի, Նար,Նար
Հո՜յ Նար, Նար, հո՜յ, Նար:

Հո՜յ Նար, հե՜յ Նար, հե՜յ Նար,
Հո՜յ յար, նազան յար:

Նարե՜, սարի ուսին բլերա, հե՜յ, Նարե՜
Սարի ուսին բլերա, հե՜յ, Նարե՜:
Նարե՜, Նարե՜,  հե՜յ Նար, հե՜յ Նար, հե՜յ Նարե,
Նարե՜, Նարե՜,  հե՜յ Նար, հե՜յ Նար, հե՜յ Նարե,
Նարե՜, Նարե՜,  հե՜յ Նար, հե՜յ Նար, հե՜յ Նարե:

Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, ջա՜ն,
Մարո՜յ, Մարո՜յ, Մարո՜յ ջա՜ն:
Տո՜, տղա, տղա, շան տղա,
Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, ջա՜ն
Խերիք յաշկես մեր պատով,
Մարո՜յ, Մարո՜յ, Մարո՜յ ջա՜ն:
Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, ջա՜ն,
Մարո՜յ, Մարո՜յ, Մարո՜յ ջա՜ն:
Ջաղցի առուն կանաչ էր,
Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, Նար հո՜յ, ջա՜ն,
Աղջիկ լաճուն ճանաչեր,
Մարո՜յ, Մարո՜յ, Մարո՜յ ջա՜ն:
Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե, ճախրակի ոտ գյո՜ ուռի, Հո՜յ Նարե,
Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե, ճախրակ մանող գյո՜ ծուռի, Հո՜յ Նարե:

Գլաթա գլոր սարեր, Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե,
Բաղեշում բեոզ-բեոզ քյարեր, Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե,
Ոստանա բալաք սարեր, Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե,
Ճախրակ ճեռաշեն էղներ, Հո՜յ Նարե, Հո՜յ Նարե:

Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար հո՜յ,
Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար,
Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար հո՜յ,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար:

Հո՜յ Նար, հո՜յ, ջանըմ, հո՜յ Նար
Հո՜յ Նար, ջան հո՜յ Նար,
Մեկ բզտդիգ խայիկըմ կէր
Հո՜յ Նար, ջան հո՜յ Նար,
Անապատա վանք կմտներ
Հո՜յ Նար, ջան հո՜յ Նար:
Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար հո՜յ,
Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար,
Հո՜յ Նար, ջանըմ Նար հո՜յ,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար:

Հո՜յ Նարե, Նարե, Նարե
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն,
Հո՜յ Մարե, Մարե, Մարե,
Հո՜յ Մար, հո՜յ Մար ջա՜ն:

Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար վա՜խ:
Նար վա՜խ, Նարըմ, Նարըմ , Նարըմ,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն,
Բամբակ եմ ցանել ղոզա,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար,
Մի յար եմ սիրել թազա,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն:
Հին յար աչքերիդ մեռնիմ,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար, հո՜յ Նար,
Մեկ էլ եմ բռնել փեսա,
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն:

Հո՜յ Նարե, Նարե, Նարե
Հո՜յ Նար, հո՜յ Նար ջա՜ն,
Հո՜յ Մարե, Մարե, Մարե,
Հո՜յ Մար, հո՜յ Մար ջա՜ն:

IMG_62935233115303

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s